Original: https://wichm.home.xs4all.nl/subud1.html

Michael Rogge

Selle päritolu ja eesmärk

Pak Subuh
Pak Subuh

Subudi asutas R.M. Muhammad Subuh Sumohadiwidjojo (1901 – 1987). Aadlikust jaava päritolust Pak (Indoneesias levinud isa aupaklik nimetus) läbis Subuh rea sügavaid sisemisi muutusi. Selles sai ta selle, mida ta nimetas “suureks elujõuks”, mis on Jumala väe ilming. Ta sai, et talle on antud see õigus edastada kõigile, kes seda siiralt soovivad. Saadud sisemine kontakt viiks selle inimese lõpuks suhtlemiseni tema sügava sisemise olemusega. Tal oleks omakorda võimalik see kontakt (nn avamine) hiljem kellelegi teisele edastada jne.

Pak Subuhi ümbruses kasvanud väikesed rühmad ühendati pärast sõda Subudi nime all. See jõudis tähelepanuväärsel viisil läände. Pak Subuh oli aastaid varem öelnud, et paljudes keeltes rääkiv inglane tuleb ja kannab tõrvikut teistesse riikidesse. Tema ennustus täitus 1950. aastal ajal, mil Java sattus võitlusse vabaduse eest.
Husein Rofé
Husein Rofé (1922 – 2008)
Vaevalt lubati ühelgi välismaalasel siseneda Kesk-Jaava Yogyakarta sultanaati, kus elas Pak Subuh, keda kutsuti ka hellitavalt Bapakiks (= isa). Ometi sattus inglise keele keeleteadlane Husein Rofé (1922 – 2008) kokkulangevuste sarjana 1950. aastal Yogyakartasse. Seal kohtus ta Pak Subuhiga. Ta veendus oma vaimsetes andides ja palus end avada. Tulemused olid nii muljetavaldavad, et ta otsustas pühenduda selle sisemise kontakti levitamisele.
Ta alustas mitmeid rühmi Indoneesias ja hiljem Jaapanis, Hongkongis ja Küprosel. Viimases rühmas osalesid nii kreeklased kui ka türklased, ehkki saart räsisid konfliktid nende elanikkonnarühmade vahel.
Aastal 1957 kohtus Rofé John G.Bennettiga, kellel oli kogu maailmas mitu gruppi, kes töötasid Gurdjieffi põhimõtete järgi. Bennettile meenus, et Gurdjieff oli vihjanud sellele, et peaks jälgima, et õpetaja tuleks Hollandi Ida-Indiast.
John G.Bennett
John Bennett

Bennettile avaldas teadvusseisund nii suurt muljet, milleni jõudis latihan kaudu lühikese aja jooksul, et ta soovitas oma rühmadel seda katsetada.

(Foto Bennett Subudi kongressil Amersfoortis, Holland 1963)

Mis Subud on ja ei ole

Subudi väited ei ole õpetus. Sellel pole rituaali ega õpetajat. See on avatud kõigi rasside ja veendumuste esindajatele. Pak Subuh, kes on kasvanud jaava müstilises traditsioonis, on sisemise vastuvõtmise protsessi selgitanud omaenda kultuuriga. Ekspositsioon, mis vastab meie tänapäeva teadmistele inimese ja maailma kohta, milles ta elab, jääb liikmete hooleks.

Latihani poolt esile kutsutud protsess paneb Subudi liikmeid kogema sissepoole vaadet oma olemusele, paneb neid kaasinimesi paremini mõistma. See viib nad meeleseisundisse, kus nad näevad selgelt langetatavaid õigeid otsuseid ja õiget käiku. Seega aitab see arendada nende elu erinevat tähendust, sisetunnet ja sügavamat sissevaadet oma usulistesse või vaimsetesse usku.

Latihan

Subud põhineb kogemusel, et inimene saab end avada jumalikule väele, mis võib teda tervendada ja puhastada. Subudi tegevuse keskmes on spontaanse vaimse harjutuse – latihan – harjutamine. Selles annavad liikmed puhastusprotsessile vaba väljenduse. Pinged kehas ja vaimus kaovad, mille tulemuseks on nende keha ja vaimu läbiv harmoonia. Selles terviklikkuse seisundis toimub sügav sisemine suhtlus. Vaikne palve võtab üle sõltuvalt võimest alistuda ja järele anda majesteetlikule jõule. Lõpuks toob see kaasa olemise uuenemise, murdunud mina terviklikkuse, mis viib jumalikuga kooskõlas olevasse sügavamasse vaimsesse ellu. Ehkki on teatatud veel lugematutest muudest – materiaalsetest, füüsilistest ja vaimsetest – hüvedest, antakse hoiatus, et ärge lähtuge ootustest.

Subud ei esita isikule pretensioone. Objekt pole Subud, vaid inimene ise. Subud on inimeste ühendus, kes on pühendunud soovile olla juhitud seestpoolt. Selle liikmed saavad Subudist sama palju kasu, kui pühenduvad kunstile elada kooskõlas oma sügavama Minaga.

Liikmelisus

Sügava puhastusprotsessi jaoks on vajalik sisemine stabiilsus. Seetõttu ei soovitata Subudi kõigile soovitada. Psühhiaatrilistel patsientidel ei soovitata sellest osa võtta. Taotlejad ei tohiks olla sõltuvuses narkootikumidest ega alkoholist. Eeldatakse, et liige seisab omal jalal – panustage gruppi toetumise asemel.

Tavaliselt jälgitakse enne avamist kolme kuu pikkust ooteaega. Selle aja jooksul vastatakse taotleja võimalikele küsimustele ja ta võib kohtuda rühma liikmetega. See on ka aeg, mil ta jõuab lõpliku otsuseni, mis tuleb avada.

Nagu välja toodud, sõltuvad tulemused tugevalt viisist, kuidas inimene on valmis Subudis saadud teavet oma igapäevases tegevuses rakendama. Pak Subuh on tungivalt rõhutanud, et kokkupuude kaasinimestega töökohtades, ettevõtetes, tööülesannetes, õpingutes, kunstis jms on esmane väljakutse näidata ja arendada sisemisi omadusi. Ta on julgustanud liikmeid ühiselt ettevõtteid asutama. Paljud neist on olemas, nagu ka Subudi heategevusasutused üle kogu maailma.

Subud on endiselt kasvufaasis. See ei soosi avalikkust. Seestpoolt elavate liikmete eeskujulik elu on selle asutaja sõnul parim viis liikumisele tähelepanu juhtida.


Kirjandus (vt ka allolevat kirjanduslinki):

  • Bennett, JG: Subudit puudutav (New York 1959)
  • Longcroft, H .: Subudi ajalugu (1901–1959)
  • Lyle, Robert: Subud (Suurbritannia, 1983)
  • Rofé, Husein: Subudi tee (Berkeley 1988)
  • Subuh, Pak Muhammad Sumohadiwidjojo: autobiograafia (Suurbritannia 1990)
  • Sullivan, Matthew B .: Elav religioon Subudis (Suurbritannia 1991)
  • Nädal, Istimah: mees idast (NY 1996)

Lingid:

Videoklipid:


“Subud®” and the seven circles symbol are registered marks of the World Subud Association.

© text, photo’s and video clips: Michael Rogge 2021.

Viimane redigeerimise kuupäev: 9. aprill 2021